Navigácia
Skočiť na obsah

Generálna prokuratúra potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácií organizácií SAV

      Slovenská akadémia vied podala v júli podnet na Generálnu prokuratúru SR za nečinnosť ministerstva školstva. Generálna prokuratúra sa vecou zaoberala a listom doručeným dňa 7. septembra 2018 vydala upozornenie, v ktorom dala rezortu školstva za pravdu v nasledujúcich bodoch:
1. ministerstvo školstva ako registračný orgán malo právo skúmať rozsah a obsah predkladaných dokumentov,
2. nejde o evidenčné konanie, t.j. založenie papierov, ale o registračné konanie. (t.j. bez registrácie v.v.i. nevznikli),
3. ministerstvo školstva si v zákonnom termíne splnilo povinnosť požiadať SAV o doplnenie chýbajúcich údajov s tým, aby mohol byť zrealizovaný zápis do registra od 1. 7. 2018,
4. SAV v zákonom stanovenej lehote požadované údaje nedoplnila a tieto postupne dopĺňala i v mesiacoch jún a júl.
     GP konštatovala, že Ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra, a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených termínov zo strany SAV. Generálna prokuratúra záverom vyzvala ministerstvo školstva na zastavenie registrácie.
     „Postoj ministerstva je od začiatku konzistentný, nemenný a striktne v súlade so zákonom. Generálna prokuratúra, na ktorú sa obrátila SAV, potvrdila správnosť postupu ministerstva a konštatovala, že nie je možné postupovať tak, ako to navrhuje SAV. V snahe vyjsť v ústrety SAV sme rokovali a hľadali riešenia, avšak prokuratúra nás upozornila, že konanie predlžujeme. Rešpektujeme upozornenie Generálnej prokuratúry a na jej návrh urýchlene registračné konanie zastavíme. Ďalší postup pre SAV určí NR SR“, vyhlásila ministerka školstva Martina Lubyová.
     Vytvára sa tým priestor pre profesionálne zvládnutú transformáciu SAV na v.v.i. Na stretnutí ministerstva, SAV, vicepremiéra Richarda Rašiho a predsedu výboru pre vzdelávanie Ľubomíra Petráka 22. augusta bolo dohodnuté, že obe strany budú rešpektovať rozhodnutie Generálnej prokuratúry. Ďalšie vyvolávanie protestov zo strany SAV by bolo porušením tejto dohody a neprispelo by ku konštruktívnemu riešeniu situácie v NRSR.
     Generálna prokuratúra potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácii SAV a konštatovala, že ide o registračné konanie na návrh zakladateľa, t.j. SAV. Pokiaľ by teda malo prísť k ďalšej registrácii podľa platného zákona o v.v.i., je potrebné, aby SAV dodala na odsúhlasenie ministerstvu financií súpis majetku štátu, ktorý chce sprivatizovať. Rezort školstva pre každý prípad k tomu vyzval SAV listom už 1. augusta. SAV tak zatiaľ neurobila.
     Na najbližšej schôdzi NR SR (11. september) sa bude opätovne prerokovávať prezidentom vrátený vysokoškolský zákon, ktorého súčasťou je aj poslanecká novela zákona o Slovenskej akadémii vied. Novela poskytuje garanciu právnej formy organizácií SAV do budúcej registrácie. V žiadnom prípade nejde o ohrozenie existencie ani pracovných vzťahov v SAV, ktoré by v budúcnosti rozhodnutím zakladateľa v plnom rozsahu mali prejsť na budúce v.v.i.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky