Navigácia

Futbal pre priateľstvo

     Slovenská republika sa tento rok zapojila do medzinárodného sociálneho programu pre deti z rôznych krajín sveta Futbal pre priateľstvo - Football for friendship (F4F), ktorého 5. ročník sa uskutočnil v dňoch 26. júna až 3. júla v ruskom Petrohrade.
     Cieľom programu je rozvoj mládežníckeho futbalu, popularizácia športu detí a mládeže, zdravého životného štýlu, výchova k tolerancii a priateľstvu medzi deťmi na celom svete.
     Partnermi programu sú spoločnosť Gazprom a Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Program bol spustený v apríli 2013 a každým rokom sa zvyšuje počet zúčastnených krajín, a tiež jeho geografické rozloženie - 8, 16, 24, 32. Tento rok sa zapojilo až 64 krajín zo 4 kontinentov, vrátane Slovenska.
     Každú krajinu zastupoval 1 mladý futbalista alebo futbalistka a 1 mladý novinár alebo novinárka, ktorí sa zúčastňovali v rámci medzinárodného kempu priateľstva vzdelávacieho programu a kreatívnych workshopov, počas ktorých sa navzájom spoznávali, učili sa tímovej práci a diskutovali o 9 hodnotách programu F4F – priateľstve, rovnosti, čestnosti, zdraví, mieri, oddanosti, víťazstve, tradíciách a čestnosti.
      Vzdelávací program bol venovaný príprave mladých ambasádorov na medzinárodné detské fórum, ktoré tvorilo časť programu. Malí futbalisti, rozdelení do 8 priateľských tímov, trénovali niekoľko dní a ich snaženie vyvrcholilo Medzinárodnými majstrovstvami futbalu pre priateľstvo. Mladí žurnalisti písali materiál pre detské noviny o dianí na programe, ktoré vychádzali každý deň.
      Program vyvrcholil Medzinárodným detským fórom Football for friendship, kde vystúpili detskí ambasádori so svojim posolstvom a boli ocenení najlepší detskí futbalisti za účasti zástupcov Gazpromu, FIFA, Ruského futbalového zväzu a známych športovcov.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky