Francúzsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Zmluva o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
(Praha, 1. 10. 1991; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi vládou SR a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmenách v oblastiach mládeže, telesnej výchovy a športu
(Paríž, 1. 11. 1993; platí bez obmedzenia; Poznámka: Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 23/1996 Z. z.; Vypracúvajú sa k nej ročné protokoly pre mládež, telesnú výchovu a šport)

Dohoda o kultúrnej, technickej , vzdelávacej a vedeckej spolupráci medzi vládou SR a vládou Francúzskej republiky
(Paríž, 21. 3. 1995; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 183/1995 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom školstva a vedy SR a Ministerstvom školstva Francúzskej republiky
(Paríž, 24. 5. 1994; platí bez obmedzenia)

Dohoda v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky na roky 2016 – 2019
(Paríž, 22. 11. 2016; platí do uzatvorenia nového zmluvného dokumentu)

Dohoda o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky
(Bratislava, 18. 5. 2010, platí bez obmedzenia. Prílohy boli aktualizované diplomatickou nótou zo dňa 31.08.2016)  

Program výmen medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom Európy a zahraničných vecí Francúzskej republiky v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce na rok 2019
(Bratislava, 30.04.2019, platí do 31. 12. 2019, La version française)
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku