Fotografická súťaž Moderná škola cez objektív čoskoro spozná svojich víťazov

04.11.2009

Súťaž s názvom Moderná škola cez objektív, ktorú 9. septembra 2009 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, bola v týchto dňoch ukončená. Zapojiť sa do nej mohli žiaci základných a stredných škôl, ktoré realizujú projekty zamerané na premenu tradičnej školy na modernú cez operačný program Vzdelávanie.

Súťaž sa uskutočnila v dvoch kategóriách – pre žiakov základných a študentov stredných škôl, pričom do výberu mohla byť zaradená maximálne 1 fotografia žiaka - autora fotografie. Snímky hodnotila odborná komisia v každej kategórii samostatne. Najdôležitejšími kritériami  boli nápaditosť a autentické zachytenie myšlienky úspešného projektu školy.

Slávnostné odovzdávanie cien pre autorov víťazných fotografií, ktorí získajú vecné odmeny (digitálny fotoaparát, knihy s fotografickou tematikou), sa uskutoční 12. novembra 2009. Súčasťou programu bude aj prezentácia úspešných projektov zástupcov víťazných škôl a výstava vybraných fotografických prác.

Výsledky súťaže a víťazné fotografie budú zverejnené najneskôr 6. novembra 2009 na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

 

Bratislava 4. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku