Navigácia

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 prinieslo trendy vo výskume a odbornom vzdelávaní v oblasti batériových technológií

Účasť na konferencii bola prínosom pre všetkých, ktorí majú blízko k vede, technike a technickým inováciám. Celonárodná konferencia poskytla priestor na diskusiu pre zástupcov vedy, výskumu, techniky, vzdelávania a praxe a priniesla množstvo informácií, skúseností a trendov v oblasti batériových technológií na Slovensku, ale aj vo svete. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenení.

konferencia Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 - FITS´24

Dňa 14.03.2024 sa v Košiciach uskutočnila XVII. celonárodná konferencia Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 - FITS´24 na tému Batériové technológie na Slovensku. Uvedené podujatie bolo realizované Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVaM SR), ktoré toto podujatie aj zaštítilo.

Zámerom podujatia bolo priblížiť účastníkom nielen aktuálne trendy výskumu a odborného vzdelávania v oblasti batériových technológií na Slovensku, ale aj stav tejto problematiky a aktuálne aktivity v národnom a medzinárodnom kontexte.

Prednášky, ktoré odzneli na FITS´24, boli zamerané napríklad na predstavenie Slovenskej batériovej aliancie a jej aktivít a informácie o stave výskumu a inovácií v batériovom sektore na Slovensku a Európskej únii. Na podujatí zároveň odzneli aj odborné príspevky na témy moderné prístupy a algoritmy pre odhad kondície a bezpečnosti batérií, súčasný stav a perspektívy spracovania vyradených akumulátorov z elektromobilov, prevádzka stacionárnych úložísk v závislosti na ich technológii, vývoj batérií na Slovensku so zameraním na Next-Gen Battery Technology a moderné výkonové prvky pre nabíjacie stanice a meniče.

Členmi čestného predsedníctva podujatia FITS´24 boli: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING - prezident ZSVTS, Mgr. Robert Ševčík, PhD. - generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja MŠVVaM SR, doc. Ing. Andrea Straková Fedorková, PhD. - predsedníčka Slovenskej batériovej aliancie a Ing. Tomáš Košický, PhD. - riaditeľ výskumu a vývoja INO-HUB Energy. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenení Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky