Fórum inklúzie v športe je prvým krokom na otvorenie diskusie o riešeniach pre zdravotne znevýhodnených

  • Foto: archív MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 08.10.2021

Diskusia o systematických zlepšeniach štátnej podpory športovcov so zdravotným znevýhodnením a parašportu na Slovensku. To je cieľom medzinárodného Fóra inklúzia v športe, ktoré slúži na výmenu názorov a skúsenosti slovenských i zahraničných expertov, športových organizácií, samotných športovcov so zdravotným znevýhodnením ako aj ich rodičov. Vznik podujatia iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným športovým centrom (NŠC).

Fórum inklúzie v športe je prvým krokom na otvorenie diskusie o riešeniach pre zdravotne znevýhodnených

„Myslím si, že aj pri posledných paralympijských hrách v Tokiu si Slovensko všimlo, že medzi sebou máme mimoriadne talentovaných športovcov so zdravotným znevýhodnením. 11 medailí z tohto podujatia je toho dôkazom. Títo športovci sú nielen výbornou reprezentáciou pre Slovensko, ale zároveň pomáhajú búrať predsudky. Sú dôkazom toho, že zdravotné znevýhodnenie nemusí byť prekážkou k úspechom či k pokoreniu svetových rekordov,“ vyzdvihol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Je všeobecne známe, že športovanie prispieva k zlepšeniu kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením, ako aj k zlepšeniu ich fyzického a psychického zdravia. „Šport je najlepšou cestou inklúzie a prispieva k tomu, aby sme vnímali inakosť každého z nás ako prirodzenú súčasť spoločnosti,“ doplnila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Ambíciou Fóra inklúzie je aj položiť základy dialógu o podpore športovcov so zdravotným znevýhodnením a ich organizácií. „Inak, ako spoločne, cestu nenájdeme. Preto sme iniciovali vznik takéhoto fóra so zástupcami všetkých oblastí, ktorí majú záujem riešiť túto ťažkú a dôležitú spoločenskú úlohu,“ pripomenul štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

Fórum Inklúzia v športe sa koná v Bratislave a spojilo odbornú i laickú verejnosť. Podujatia sa zúčastnili okrem predstaviteľov rezortu školstva aj ochrankyňa verejných práv Mária Patakyová, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Eva Gažová, generálny sekretár Deaflympijského výboru Dušan Dědeček, zástupkyne športovcov - Veronika Vadovičová, Tatiana Blattnerová, Martina Antušeková, medzinárodní experti či rodičia športovcov so zdravotným postihnutím.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku