Firmy majú posledné dni na zapojenie sa do piatich výziev na výskumno-vývojové centrá

  • Dátum: 22.08.2019

     Ešte do 30. augusta 2019 majú firmy a podniky možnosť predkladať svoje projekty v rámci piatich výziev zameraných na strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá. Na tieto výzvy je z operačného programu Výskum a inovácie vyčlenených spolu 100 miliónov eur.
     Výzvy sú rozdelené tematicky do piatich domén: prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.
     Cieľom výziev je podpora nových alebo existujúcich priemyselných výskumno-vývojových centier. Každý subjekt sa bude môcť zúčastniť iba na 1 projekte, či už v pozícii žiadateľa alebo partnera – každý predkladaný projekt bude musieť byť unikátny skladbou žiadateľ/partner/partneri v rámci všetkých 5 výziev. Pre informácie k výzvam je k dispozícii e-mail: info@vyskumnaagentura.sk. Výzvy sú zverejnené na www.opvai.sk, konkrétne tu:

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/,

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/,

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/,

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/,

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/.

    Prehľad finančných alokácií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre jednotlivé výzvy (k výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020):

Doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie

21 900 000 EUR

Doména Priemysel pre 21. storočie

37 400 000 EUR

Doména Zdravé potraviny a životné prostredie

12 500 000 EUR

Doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

16 500 000 EUR

Doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

11 700 000 EUR

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku