Fínsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a príbuzných oblastiach
(Helsinky, 12. 10. 1973; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry medzi SR a Fínskou republikou
(Bratislava, 6. 5. 1999; zostáva v platnosti do schválenia nového programu spolupráce)
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku