Navigácia

Financovanie projektov, výzva v roku 2021 a nové komisie VEGA

Zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty je možné očakávať začiatkom mája 2021. Na projekty VEGA v rezorte školstva bude v roku 2021 rozpísaných 12,75 mil. €.

Termín podávania nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 bude do 7. júna 2021, v dohľadnom čase bude zverejnená výzva.

Noví členovia komisií VEGA boli vymenovaní do svojej funkcie od 1. apríla 2021, čím sa ukončilo pôsobenie všetkých orgánov VEGA v 7. funkčnom období (odvolacie a vymenovacie dekréty budú doručované postupne).

Aktuálne informácie budú obvyklým spôsobom zverejňované na týchto stránkach webového sídla MŠVVaŠ SR.

Skočiť na začiatok stránky