Financovanie projektov a výzva KEGA v roku 2021

Zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty je možné očakávať začiatkom mája 2021. Na projekty KEGA bude v roku 2021 rozpísaných 4,9 mil. €.

Termín podávania nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 bude do 7. júna 2021, v dohľadnom čase bude zverejnená výzva.

Aktuálne informácie budú obvyklým spôsobom zverejňované na týchto stránkach webového sídla MŠVVaŠ SR.

Skočiť na začiatok stránky