Finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2021

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 11.06.2021

V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár prezentovali víťazi semifinálových kôl gastronómiu počas dvoch dní. Budúci kuchári a cukrári sa na potešenie všetkých predstavili prezenčne 7. – 8. júna 2021 v bratislavskom kuchynskom štúdiu spoločnosti Senátor Banquets s. r. o.

logo ŠIOV
Už 10. ročník celoslovenského finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP opäť ukázal výnimočnosť, nadanie a talent žiakov. Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré patria dnes už medzi gastronomické umenie. Úloha pripraviť moderný teplý pokrm a vychádzať pritom z kulinárskych tradícií svojho regiónu je pre mladých kuchárov výzvou ukázať svoju šikovnosť a vedomosti pred odbornou verejnosťou. Za kuchármi nezaostávali so skvelými múčnikmi ani cukrári, ktorí sa predstavili v 1. ročníku súťaže Danubius GASTRO JUNIOR DEBIC CUP. Za úspechmi žiakov je rad učiteľov a partnerov z oblasti hospodárskej praxe gastronómie, ktorí so žiakmi systematicky pracujú.
 

Členovia odbornej hodnotiacej komisie prijali úlohu hodnotiť objektívne podľa stanovených kritérií a precízne vnímali predvádzané technologické postupy, chuť a úpravy hotových jedál, kombinácie použitých surovín, konzistenciu a vône. Boli nimi u kuchárov prezident SZKC Vojto Artz, Ivan Vozár, člen Výkonného výboru SZKC, Daniel Melicherik, expert EuroSkills a členovia technickej komisie Ján Košťálik, Lukáš Guzman, Valéria Pluhárová. V odbore cukrár bola predsedníčkou komisie Mgr. Jozefína Zaukolcová a členovia Michal Baniar z firmy Gerardin, s.r.o. Púchov a Ivan Vozár.

Žiaci odboru kuchár pripravili receptúru a kalkuláciu jedla s využitím povinnej suroviny „bravčová panenka“. Vytvorili tri rovnaké porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 120 minút. Budúci cukrári spracovali popis a prípravu múčnika - dezertu s kalkuláciou na tri porcie, tiež v časovom limite 120 minút. Povinnou surovinou pri dezerte bola smotana Stand &overun - Debic, čokoláda Callebaut – Zeus Braun a jahody.

Výsledky v odbore kuchár:

  1. miesto Adam MAJORSKÝ, Hotelová akadémia Košice
  2. miesto Adam TVRDÝ, Hotelová akadémia Žilina
  3. miesto Štefan BÉREŠ, Hotelová akadémia Bratislava.

Výsledky v odbore cukrár:

  1. miesto Kristína ČAMBOROVÁ, Hotelová akadémia Žilina,
  2. miesto Kristína BAČÍKOVÁ, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen
  3. miesto Dominika KUBICOVÁ, SOŠ obchodu a služieb Čadca.

Odbor podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ďakuje súčasne partnerovi a odbornému gestorovi tohto ročníka súťaže Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov a ďalším partnerom z hospodárskej praxe a sponzorom, ktorí prispeli aktívne pri realizácii súťaže. To, že súťaž podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania dáva podujatiu Skills Slovakia GASTRO svoju výnimočnosť, jedinečnosť.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku