Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní - WIFI, február 2014

     Duálne odborné vzdelávanie sa kvôli vysokej miere nezamestnanosti mladých ľudí v mnohých krajinách dostáva do stredobodu záujmu a zároveň je jednou z vrcholných priorít agendy EU. Ak sa pritom uvažuje len o jednoduchom prebraní systémov existujúcich v Rakúsku, Nemecku alebo vo Švajčiarsku, výsledok pravdepodobne nebude veľmi uspokojivý. V možných cieľových krajinách existujú totiž na takýto prenos príliš odlišné systémy vzdelávania, rámcové inštitucionálne podmienky a tradície.

     V rámci cezhraničného rakúsko-slovenského projektu SmartNet preto Inštitút na podporu rozvoja hospodárstva (WIFI) pri Hospodárskej a priemyselnej komore Rakúska podnietil zostavenie tejto štúdie. Na základe etablovaných systémov vzdelávania bolo jej úlohou identifikovať faktory, ktoré sa v podstatnej miere javia rozhodujúce pre úspešné fungovania duálneho vzdelávania. Na tomto bola postavená ďalšia analýza, v ktorej sa malo zistiť, ako možno vytvoriť na Slovensku a v iných možných cieľových krajinách také rámcové podmienky a základy, ktoré umožnia vznik faktorov smerujúcich k úspechu duálneho vzdelávania. Štúdia ako taká je teda východiskom pre ďalšiu diskusiu o príslušných procesoch prenosu know-how založeným na výsledkoch výskumu.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky