FabLab – prvé spoločné miesto pre vedcov i kreatívcov

  • Dátum: 04.11.2014
     FabLab Bratislava je nový experimentálny priestor otvorený pre VŠETKÝCH, ktorí chcú tvoriť a prenášať svoje výsledky do praxe. Vítaní sú umelci, architekti dizajnéri, inžinieri, výskumníci, podnikatelia, študenti, zvedaví tvorcovia a ktokoľvek, kto má chuť tvoriť a vyrábať prostredníctvom digitálnych technológií.
     Prvý FabLab na Slovensku dnes slávnostne otvorili zástupcovia štátneho i privátneho sektora v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na slávnostnej akcii zastupoval štátny tajomník Juraj Draxler. 
     Experimentálny priestor FabLab Bratislava (alebo aj výrobné laboratórium) vznikol na základe spolupráce medzi slovensko-francúzskymi partnermi, ktorými sú: Centrum Vedecko-technických informácií SR, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Hlavné mesto SR Bratislava, Francúzsky inštitút v Bratislave a Dassault Système.
      Predstavuje otvorenú platformu tvorby a prototypovanie fyzických  „inteligentných“ predmetov. Je určený podnikateľom, ktorí chcú rýchlejšie prejsť z konceptu na tvorbu prototypov, ale aj dizajnérom, umelcom, výskumníkom, inžinierom či študentom, ktorí majú záujem o experimentovanie a obohatenie svojich praktických vedomostí v oblastiach akými sú elektronika, výroba pomocou najmodernejších technológií, dizajn.
     Laboratórium umožňuje predvádzanie realizácií výroby a tvorby, zviditeľnenie vedy a techniky. Priestor zároveň koncentruje zostavu profesionálnych strojov a numerických technológií, ktoré sú štandardné a nízko nákladové: tlačiarne 3D, laserové rezacie stroje, serigrafické stroje, ktoré vyrábajú antény a flexibilné obvody, alebo frézovací stroj na výrobu tlačených obvodov a foriem. Nachádzajú sa tu aj štandardné elektronické súčiastky, ako aj programovacie nástroje, akými sú mikroregulátory, nízkonákladové a výkonné.
     „V takýchto komunitných dielňach - laboratóriách si môžu členovia komunít okrem vzdelávania sa a rozvoja svojej tvorivosti, vyrobiť na mieru aj značnú časť vecí, ktoré potrebujú. Môžu podporiť aj oživenie tradičných remeselných zručností a návrat k tradíciám lokálnych moderných „remeselných“ dielní.“, dopĺňa význam FabLabov profesor Ján Turňa, riaditeľ CVTI SR.
 
Spoločné priestory FabLab charakterizujú vlastnosti ako:
-   otvorenosť verejnosti
-   vzdelávanie a školenie
-   je určený i pre podnikateľov
-   podporuje lokálny rozvoj
-   inovácie
 
     Zriadenie a prevádzka FabLab Bratislava je podporené národným projektom CVTI SR spolufinancovaným z operačného programu Výskum a vývoj „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa“. Výrobné laboratórium bude k dispozícii všetkým, ktorí chcú uchopiť výrobné techniky, chcú sa ponoriť do novej dimenzie priemyselnej tvorby, majú chuť tvoriť a vyrábať prostredníctvom digitálnych technológií.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku