Evanjelické cirkevné dni Slovákov budú prvýkrát mimo Slovenska

27.06.2016
     Minister školstva Peter Plavčan prijal biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.  (ECAV) na Slovensku, Milana Krivdu. Zhovárali sa o blížiacich sa evanjelických cirkevných dňoch Slovákov v Békešskej Čabe. Biskup pozval ministra na slávnosť, ktorá bude začiatkom júla (6.-8. júla).
     Témou celocirkevného misijného podujatia bude Reformácia a národné povedomie (Príspevok slovenských evanjelikov k 500. výročiu reformácie cirkvi). Biblickým heslom stretnutia bude verš z Knihy žalmov 119, 46: „O Tvojich svedectvách ecav3chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahanbím.“ 
     Evanjelické cirkevné dni sa konajú každé dva roky. Predchádzajúci ročník hostila Spišská Nová Ves (2014), predtým Lučenec, Žilina (2010) a Bratislava (2008). Tento rok bude prvýkrát za hranicami Slovenska, v Maďarsku.
     Biskup Milan Krivda informoval ministra aj o stave evanjelického školstva v Západnom dištrikte ECAV a o možnostiach jeho rozvoja. Západný dištrikt má tri bilingválne gymnázia – v Banskej Bystrici, v Tisovci a v Bratislave, pričom všade dosahujú nadpriemerné výsledky. Na záver biskup spomenul aj prebiehajúce prípravy na oslavy 25. výročia vzniku evanjelického školstva na Slovensku.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku