Európsky zbor solidarity 2021 - 2027: Výzva 2021 na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckych činností mládeže

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 19.04.2021

Európska komisia vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci nového obdobia Európskeho zboru solidarity na roky 2021 - 2027.

logo EZS

Nový program EÚ Európskeho zboru solidarity, ktorý má na roky 2021 - 2027 vyčlenený rozpočet vo výške 1,009 miliárd EUR, ponúkne príležitosť najmenej 270 000  mladým ľuďom a pomôže im pri riešení spoločenských a humanitárnych výziev prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít alebo vytváraním vlastných solidárnych projektov. Na prvý rok aktivít je k dispozícii viac ako 138 miliónov EUR.

Okrem Sprievodcu programom bol uverejnený aj prvý ročný pracovný program na implementáciu programu EÚ Európsky zbor solidarity.

Nový program Európsky zbor solidarity podporuje všeobecné politické priority EÚ a pomáha organizáciám a mladým ľuďom pri ich riešení. Špeciálne sú zdôraznené nasledujúce štyri oblasti:

  • Podpora inklúzie a rozmanitosti;
  • Zaistenie toho, aby boli projekty „zelenšie“ a aby sa podporovalo environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie sa účastníkov a zúčastnených organizácií;
  • Podpora digitalizácie prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré zvyšujú digitálne zručnosti, zvyšujú digitálnu gramotnosť a rozvíjajú pochopenie rizík a príležitostí digitálnej technológie;
  • Podpora účasti mladých ľudí na demokratických procesoch a občianskej angažovanosti.

Okrem týchto štyroch oblastí bude mať program tento rok flexibilitu pri pridávaní ročných priorít zameraných na riešenie naliehavých problémov - napríklad zdravia.

Pre účasť v Európskom zbore solidarity musia organizácie získať Značku kvality, ktorá potvrdzuje, že vykonávajú vysoko kvalitné solidárne aktivity v súlade so zásadami, cieľmi a požiadavkami programu. O financovanie môže požiadať ktorýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt s pomocou národných agentúr Európskeho zboru solidarity – na Slovensku program administruje Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (ďalej len“ Národná agentúra) ako súčasť IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.  

Skupiny mladých ľudí zaregistrovaných na portáli Európskeho zboru solidarity môžu navyše priamo požiadať o financovanie projektov solidarity, ktoré si sami navrhli.

V rámci výzvy 2021 na podávanie žiadostí budú dva predkladacie termíny, a to 28. mája a 5. októbra 2021. Žiadosti o udelenie Značky kvality pre dobrovoľníctvo je možné podať kedykoľvek. Termín na podanie žiadosti o Značku kvality pre dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci je 22. septembra 2021.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa bližšie informácie o novom programovom období, pozývame vás na náš webinár, ktorý Národná agentúra zrealizuje vo štvrtok, 22. 4. 2021 o 10.00. Prihlásiť sa môžete do 21. 4. 2021, najneskôr do 12.00, prostredníctvom prihlasovacieho formuláru. Prihláseným organizáciám bude následne zaslaný link na nástroj zoom.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku