Európsky vodičský preukaz na počítač

10.07.2018
     Dve tisíc vysokoškolákov môže získať takzvaný Európsky vodičský preukaz na počítač. Európsky vodičský preukaz na počítač -  ECDL - European Computer Driving Licence je certifikátom, vďaka ktorému sa absolventi môžu stať atraktívnejšími u potenciálnych zamestnávateľov. Zvýšia tak aj svoju uplatniteľnosť na pracovanom trhu. Aktuálne má dvetisíc vysokoškolákov možnosť získať tento certifikát bezplatne prostredníctvom národného projektu  IT Akademia – vzdelávanie pre 21. storočie. Samotné testovanie budú zabezpečovať akreditované centrá.         
     Medzinárodný certifikát ECDL nie je len o informatike. Prostredníctvom získaných zručnosti vie študent rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie riešiť zadania aj z ďalších príbuzných oblastí.
     Takzvaný „vodičák na počítač“ je možné získať bezplatne v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Na výber je niekoľko modulov, čiže ucelených tematických okruhov, z ktorých sa vykonáva skúška:

M2 – Základy práce s počítačom
M3 – Spracovanie textu
M4 – Tabuľkový kalkulátor
M5 – Používanie databáz
M6 – Prezentácia
M7 – Základy práce online
M9 – Práca s obrázkami a grafikou
M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT

Konkrétnejšie informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke http://www.ecdl.sk/moduly-sylaby.

Dôležitou informáciou je obmedzená kapacita. Certifikát môže získať len dvetisíc vysokoškolákov, výnimkou sú tí z Bratislavského kraja.

V prípade záujmu o vzdelávanie a skúšku, potrebných k získaniu certifikátu je nutné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára.

Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá. Sú nimi Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu, študentov aj z iných univerzít a vysokých škôl, bude testovanie realizované aj na príslušnej škole či univerzite.   
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku