Európsky týždeň odborných zručností 2019 bol úspešne otvorený

25.09.2019

     V Bratislave sa konala konferencia s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorú organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).
     Konferencia zameraná na odborné vzdelávanie a prípravu bola otváracím podujatím Európskeho týždňa odborných zručností 2019 na Slovensku a zároveň jedným z prvých podujatí v rámci tohto týždňa v Európe. Európsky týždeň odborných zručností sa organizuje každý rok, pričom štvrtý týždeň sa bude konať 14.-18. októbra v Helsinkách. Podujatia v celej Európe prebiehajú v období od 1. septembra do 31. decembra 2019. Tohtoročnou témou Európskeho týždňa odborných zručností  je „OVP pre VŠETKÝCH – zručnosti pre život“, preto sa  venuje osobitná pozornosť vzdelávaniu dospelých a inklúzii.
     Cieľom konferencie bolo poskytnúť strategické pohľady na rozvoj rôznych oblastí odborného vzdelávania a prípravy v budúcnosti a predstaviť odborné vzdelávanie a prípravu ako inteligentnú voľbu, ktorá vedie k excelentnosti vo vzdelávaní.
     Konferenciu otvorili riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Monika Korkošová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš.
     Na konferencii sa zúčastnili významní medzinárodní experti . Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC hovoril o výzvach spojených s prípravou na príchod nových povolaní, ktorý súvisí s rýchlym nástupom a rozvojom technológií a spoločnosti. Raimo Sivonen, predseda Asociácie lídrov odborného vzdelávania vo Fínsku a riaditeľ Kaainu Vocational College predstavil svoje odporúčania na úspešné odborné vzdelávanie a prípravu. Novým trendom vo vzdelávaní dospelých, špeciálne oblasti firemného vzdelávania, sa vo svojom príspevku venoval český expert Tomáš Langer.
     Národné riešenia predstavili Karol Jakubík, hlavný štátny radca MŠVVaŠ SR, účastníkov konferencie oboznámil s európskym kontextom odborného vzdelávania a prípravy a výzvami a príležitosťami, ktorým bude čeliť v kontexte Priemyselnej revolúcie 4.0., Felix Dömény, prezident Asociácie SOŠ Slovenska, predstavil prieskum a vyplývajúce zistenia o súčasnom stave a budúcnosti OVP na Slovensku, realizovaný v spolupráci s Národným referenčným miestom EQAVET. Pohľad zamestnávateľov na budúcnosť odborného vzdelávania prezentoval Andrej Hutta, predseda rady zamestnávateľov pre rozvoj systému duálneho vzdelávania a člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. V odbornom paneli ďalej diskutovali s Jurajom Vantuchom Pavol Ondek, predseda Sektorovej rady pre vzdelávanie, Ivana Studená z Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Noemi Ráczová, ambasádorka európskeho týždňa odborných zručností 2019 pre Slovensko.
     Dôležitou súčasťou konferencie bola prezentácia zručností žiakov a praktických výsledkov slovenských stredných odborných škôl, inštitúcií vzdelávania dospelých, priebežných výsledkov medzinárodného prieskumu PIAAC online a možností programu Erasmus+.
     Konferencia zároveň odštartovala kampaň na zvýšenie účasti dospelých vo vzdelávaní, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a MŠVVŠ SR pod názvom Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí do konca roka 2019.

Informácie o ďalších podujatiach spojených s Európskym týždňom odborných zručností na Slovensku nájdete na

www.tyzdenzrucnosti.eu.

Informácie o Európskom týždni zručností / European Vocational Skills Week nájdete na

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku