Európsky týždeň mládeže 2021!

  • Foto: Iuventa
  • Dátum: 13.05.2021

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a informačná sieť EURODESK Slovensko vás pozývajú na podujatie s názvom Európsky týždeň mládeže 2021, ktoré sa uskutoční v týždni od 24. do 30. mája. Počas tohto týždňa sa v celej Európe budú konať rôzne zaujímavé a inšpiratívne podujatia pod heslom „Budúcnosť máme vo svojich rukách“.

Iuventa

Súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete stať aj vy, a to prostredníctvom online aktivít, ktoré pre vás chystáme na národnej úrovni.

Online podujatia budú zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité, ako napríklad: aktívna účasť v spoločnosti, inklúzia a rozmanitosť, ochrana životného prostredia či zdravie. Okrem webinárov na rôzne témy sa môžete tešiť na prezentácie výskumných projektov RAY,  propagáciu rôznych príležitostí EÚ mladým ľuďom a tematické workshopy.

Aké sú hlavné ciele Európskeho týždňa mládeže 2021?

Dva hlavné ciele Európskeho týždňa mládeže v roku 2021 sú:

•             Podporovať participáciu mladých ľudí angažovaním, prepájaním a posilňovaním postavenia mladých ľudí

•             Podporovať propagáciu novej generácie programov Erasmus + a Európsky zbor solidarity

Kde nájdete všetky informácie o Európskom týždni mládeže 2021?

Na národnej úrovni budú všetky informácie situované v podujatí, ktoré vytvorilo FB Eurodesk Slovensko spolu v spolupráci s Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže a kde budú postupne zverejnené mená hostí a celý program. Konkrétne udalosti na národnej úrovni budú rovnako zaznačené na mape webovej stránky Európskeho týždňa mládeže, ktorá je zverejnená na Európskom portáli pre mládež.

Bližšie informácie k podujatiu si prečítate v tlačovej správe: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/pozyvame-vas-stat-sa-sucastou-europskeho-tyzdna-mladeze-2021-.alej?ind&fbclid=IwAR30Ayj4pF__zYo4UpzwZH4JlL_nCT5j4zDyNb_4bPnwHpnz93G1Oe3YR3k

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku