Navigácia

Európsky rok zručností 2023

Európsky týždeň odborných zručností je od roku 2016 iniciatíva Európskej komisie, ktorej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a nadobudnúť správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta. Spoločným cieľom plánovaných aktivít je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

ilustračný obrázok

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slavomír Partila ako národný koordinátor tejto iniciatívy nadväzuje na dobrú prax štruktúrovaného dialógu o digitálnom vzdelávaní a zručnostiach, ktorý začal v roku 2021 v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a rád by upozornil na kľúčovú podmienku naplnenia možností personálneho rozvoja každého občana Slovenska, pre jeho uplatnenie na pracovnom a osobnom živote, čím rozvoj zručností vo všeobecnosti je.

Na návrh predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a v zmysle Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) bol vyhlásený rok 2023 za „Európsky rok zručností“ v období od 9. mája 2023 do 8. mája 2024. Počas celého roka sa plánujú realizovať podujatia na národnej a európskej úrovni s cieľom zlepšenia zručností našich občanov ako Európanov.

Patronát nad množstvom plánovaných sprievodných podujatí na Slovensku prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu s športu SR, aj osobne štátny tajomník Slavomír Partila, v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, ktorý zodpovedá nielen za koordináciu počiatočného odborného vzdelávania a prípravy, ale aj vzdelávania dospelých na Slovensku.

Cieľom tejto iniciatívy je riešiť nedostatky v zručnostiach a posilniť stratégiu EÚ v oblasti zručností, ktorá pomôže ľudom rekvalifikovať sa so zameraním hlavne na zručnosti v oblasti digitálnych a zelených technológií. Európska komisia si kladie za cieľ pomôcť ľuďom pri získavaní takých zručností, vďaka ktorým nájdu kvalitné a plnohodnotné uplatnenie na trhu práce.

Prehľad podujatí Európskeho roka zručností 2023 v SR:

Štátny inštitút odborného vzdelávania - Aktivity ŠIOV – Európsky rok zručností

FESTIVAL ZRUČNOSTÍ 2023 - počas týždňa 25. – 29. septembra sa uskutoční konferencia Zručnosti pre našu budúcnosť a rôzne vzdelávacie podujatia  so zameraním na rozvoj rôznych zručností a diskusie s tvorcami vzdelávacích politík, zástupcami verejných inštitúcií, vzdelávacích organizácií, podnikov, expertmi, lektormi, učiacimi sa a ďalšími, kto majú čo povedať k rozvoju zručností. Stránka Festivalu zručností 2023 TU.

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR - Týždeň celoživotného učenia (tcu.sk)


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky