Európsky program Kreatívna Európa podporil digitalizáciu 15-tisíc kníh

14.01.2020
     V rámci medzinárodného projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) bude zdigitalizovaných a sprístupnených 15-tisíc kníh. Jedným z partnerov projektu podporeného z európskeho programu Kreatívna Európa je aj priamo riadená organizácia rezortu školstva Centrum vedecho-technických informácií (CVTI) SR. 
     Štvrťročný projekt spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa má zdigitalizovať a sprístupniť 15 000 kníh z 20. a 21. storočia s cieľom rozširovať digitálne knižnice a voľný prístup k digitalizovaným knihám naprieč EÚ. Digitalizovať sa bude podľa požiadaviek a potrieb vybraných cieľových skupín.
     CVTI SR je jedným z 15 projektových partnerov nového projektu EODOPEN, v ktorom participuje 11 európskych krajín. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny eur.
     „Projekt EODOPEN sa priamo dotkne viac ako 1 milióna ľudí v Európe,“ spresnila Silvia Gstrein, koordinátorka projektu a vedúca Oddelenia digitálnych služieb Univerzitnej a krajinskej knižnice Tirolska v Innsbrucku. „Pre náš vyše štyridsaťčlenný tím z jedenástich krajín sú tieto štyri roky výzvou. Motivuje nás cieľ voľne sprístupniť 15 000 digitalizovaných diel.“
     Úvodné stretnutie riešiteľov projektu sa uskutočnilo v novembri minulého roka na Univerzite Mikuláša Koperníka v poľskej Toruni. Ambíciou EODOPEN je spolupráca s lokálnymi komunitami používateľov a občanmi, ktorí sa budú aktívne podieľať na výbere materiálov na digitalizáciu.
     Jedným z cieľov je sprístupniť digitalizované knihy v rôznych formátoch s dôrazom na zabezpečenie bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených. Druhým cieľom je podieľať sa na vzdelávaní odborných kapacít knižníc a pamäťových a fondových inštitúcií, a to prostredníctvom školení ohľadom vysporiadania sa s autorskými právami dokumentov.
     V priebehu projektu sa plánujú podujatia zamerané na zapojenie jednotlivých cieľových skupín do výberu dokumentov na digitalizáciu. Medzi oslovenými cieľovými skupinami budú študenti, vedeckí pracovníci, pedagógovia ale aj široká verejnosť.
     Digitalizované knihy budú sprístupnené širokej európskej verejnosti prostredníctvom digitálnych knižníc jednotlivých projektových partnerov, ale i spoločného portálu, ktorý bude vytvorený v rámci projektu. Všetky digitalizované knihy budú po skončení projektu voľne prístupné naprieč všetkými krajinami Európskej únie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku