Európsky parlament ponúka rozhovory a semináre pre mládež

 • Foto: TASR
 • Dátum: 22.02.2021

Európsky parlament organizuje rôzne online prezentácie pre študentov stredných a vysokých škôl a ďalších mladých, zamerané na chod parlamentu.

ilustračná foto

V ponuke sú nasledujúce možnosti:

Online rozhovory Európskeho parlamentu

Online rozhovory EP sú jednou z online aktivít pre väčšie skupiny. Ide o 60-minútové online prezentácie pre širokú verejnosť a pre študentov o právomociach, úlohe a aktivitách Európskeho parlamentu. Do rozhovorov je možné integrovať diskusiu s poslancom Európskeho parlamentu. Počet účastníkov je 10-25.

Online rozhovory EP sú k dispozícii v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Účastníci sa môžu pripojiť odkiaľkoľvek. Sú to jedinečné a na mieru šité prezentácie, ilustrované pútavou grafikou.

V závislosti od záujmu skupiny sa online rozhovory EP môžu zamerať na niektoré z nasledujúcich tém:

 • História a hodnoty Európskej únie;
 • Štruktúra európskych inštitúcií a ich fungovanie;
 • Právomoci, zloženie, úloha, fungovanie a súčasné činnosti Európskeho parlamentu;
 • Vplyv Európskej únie na váš každodenný život;
 • Prostriedky pre ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom pri zdieľaní vašich názorov a nápadov na dôležité témy EÚ
   

Online semináre pre mládež

Európsky seminár pre mladých ľudí je 2-hodinová aktivita, ktorá je zvyčajne dostupná v angličtine, francúzštine alebo nemčine, ale aj v slovenčine. Zaoberá sa príslušnými európskymi témami a zvyčajne obsahuje:

 • Privítanie a úvod do Európskeho parlamentu a vysvetlenie, ako funguje európska demokracia a ako zlepšuje život občanov.
 • Idea o tzv. laboratóriá, kde nadnárodné podskupiny diskutujú o rôznych aspektoch témy seminára, identifikujú výzvy, predkladajú riešenia a hlasujú o návrhoch.
 • Záverečné zasadnutie, na ktorom skupiny predstavia svoje najlepšie nápady poslancovi EP.

V prípade záujmu o niektorú z aktivít kontaktuje alena.carna@europarl.europa.eu

Viac informácií nájdete na stránkach Európskeho parlamentu:  https://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/visitor-offer/online/online-ep-talks

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku