Navigácia

Európsky deň jazykov 2023 – Povedzte ÁNO jazykom!

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí). Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2023, ktoré má tento rok motto „Povedzte ÁNO jazykom!“ dávame do pozornosti:

 1. Podujatia

 • Prehľad rôznych aktivít a podujatí k Európskemu dňu jazykov 2023, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike a v iných krajinách, sa nachádza na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML). Školy a organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle ECML: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx.  
 • Oslavujte s nami Európsky deň jazykov 2023

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s partnermi z jazykových inštitútov pripravujú dvojdňové podujatie k Európskemu dňu jazykov, ktoré sa uskutoční 26. – 27. septembra 2023. Prvý deň sa bude konať prezenčne v priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave – žiacke kolektívy budú môcť navštíviť výstavu kníh Harry Potter preloženú do viac ako dvadsiatich európskych jazykov, ktorá bude sprevádzaná rôznymi zaujímavými aktivitami. Učitelia budú mať príležitosť stráviť podvečer plný divadelného umenia s hercami divadla Spare Parts a následnou interaktívnou diskusiou. Druhý deň, 27. september 2023, bude prebiehať on-line. Počas tohto dňa budú realizované workshopy alebo prezentácie v dopoludňajších hodinách určené pre žiakov, ktoré upriamia pozornosť nielen na význam učenia sa jazykov, ale podporia aj plurikultúrny rozmer našej spoločnosti. Popoludnie bude vyhradené pre učiteľov cudzích jazykov, v rámci ktorého sa uskutoční panelová diskusia na tému umelej inteligencie v školskom prostredí.

Podrobný program podujatia bude zverejnený v druhej polovici septembra 2023 na www.nivam.sk a https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_sk.

 1. Súťaže

 • Tričko Európsky deň jazykov 2024

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy vyhlasuje súťaž v tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2024, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2023. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx.

 • Najinovatívnejšie podujatie k Európskemu dňu jazykov 2023

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy realizuje súťaž pre všetkých organizátorov Európskeho dňa jazykov o  najinovatívnejšie podujatie roka. Hlasovanie je realizované od 20. septembra 2023 do 20. októbra 2023. Bližšie informácie sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx.  

 1. Iniciatívy

 • Jazyky v mojej triede/škole

V rámci iniciatívy Jazyky v mojej škole/triede môžu triedy, prípadne školy vytvoriť plagát, ktorý znázorňuje všetky jazyky prítomné v triede alebo škole. Plagát by mal kreatívnym spôsobom reflektovať jazyky, ktoré sa v triede alebo škole vyskytujú. Vybrané príspevky budú prezentované na webovom sídle k EDJ a 5 najkreatívnejších príspevkov získa cenu. Bližšie informácie budú zverejnené na: http://edl.ecml.at/. 

 • Krása jazykov

Každý jazyk má svoje zaujímavé výrazy, ktoré sú často spojené so zaujímavou/zábavnou anekdotou. V rámci iniciatívy môžu žiaci pripraviť krátke video s obľúbeným výrazom, ktorý ilustruje krásu jazykov, t. j. uviesť svoj obľúbený výraz v konkrétnom jazyku, pozadie/anotáciu výrazu a vysvetliť jeho význam. Napríklad „L’esprit de l’escalier“ (doslovný preklad „schodiskový dôvtip“) sa vzťahuje na bežnú ťažkosť uviesť perfektnú odpoveď na poznámku, keď už je neskoro. Údajne pochádza z večere, na ktorej francúzsky filozof Denis Diderot doslova stratil reč po poznámke jedného z prítomných hostí. Až keď odišiel a bol pod schodmi v dome svojho hostiteľa, napadla mu vhodná odpoveď – nanešťastie pre neho ostatní hostia už odišli. Výber videí bude zverejnený na webovom sídle k EDJ. Bližšie informácie k iniciatíve budú zverejnené na: http://edl.ecml.at/. 

 • Na webovom sídle Európske centra pre moderné jazyky Rady Európy prebieha on-line anketa na tému „Ako môže umelá inteligencia najlepšie podporiť učenie a vyučovanie jazykov“. Výsledky ankety budú zverejnené 25. septembra 2023. Anketa je dostupná na: https://edl.ecml.at/poll.
 1. Materiály

 • Informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí v základných a stredných školách, námety pre učiteľov, materiály a súbory na stiahnutie, infografiky, jazykové hry a rôzne iniciatívy sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: http://edl.ecml.at/.
 • Príručka jazykových výziev

Príručka jazykových výziev v rôznych svetových jazykoch vrátane slovenského je dostupná na webovom sídle ECML i ako aplikácia. Výzvy a kvízy obsiahnuté v aplikácii povzbudzujú žiakov, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie alebo získanie ďalších informácií o jazyku mimo kontextu triedy. Môžu súťažiť s kamarátmi v dosahovaní výziev, identifikácii krajín a jazykov a plnení kvízov.

Príručka je dostupná v PDF formáte na: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx; aktualizovaná verzia aplikácie v 31 jazykoch je k dispozícii na: https://edl.ecml.at/app.  

 • Cesta naprieč európskymi jazykmi

Brožúra Cesta naprieč európskymi jazykmi sprevádza Laru na ceste za poznaním rôznych jazykov, ktorými sa hovorí na celom kontinente, pričom ponúka pohľad na mnohé a rozmanité jazyky, zvyky a kultúry existujúce v Európe. V aktualizovanej verzii sa Lara vydáva na novú výzvu a cestu s cieľom preskúmať svet regionálnych a menšinových jazykov, z ktorých mnohé budú pre čitateľov pravdepodobne neznáme. Cieľom aktualizovanej brožúry bude ešte viac poukázať na rozmanitosť európskeho jazykového prostredia a predstaví výber viac ako 30 regionálnych a menšinových jazykov. Brožúra je k dispozícii v rôznych jazykoch vrátane slovenského. Spolu s nahrávkami, nálepkami a informáciami pre učiteľa je dostupná na:  https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx.

Národná koordinátorka za SR pri ECML:

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@nivam.sk


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky