Európsky deň jazykov 2022

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Európsky deň jazykov 2022

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 dávame do pozornosti:

  1. Podujatia

Prehľad rôznych aktivít a podujatí k Európskemu dňu jazykov 2022, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike a v iných krajinách, sa nachádza na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML). Školy a organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle ECML

              https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx

Európsky deň jazykov 2022 on-line

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s partnermi z jazykových inštitútov pripravujú Európsky deň jazykov 2022 on-line, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2022. Cieľom podujatia je ponúknuť žiakom a učiteľom zaujímavé a podnetné on-line webináre venované učeniu sa jazykov, ktoré sa dotýkajú života našej krajiny a jej ľudí, či už ako cudzie alebo materinské jazyky, jazyky národnostných menšín, prípadne jazyk posunkový. V dopoludňajších hodinách sa učitelia a žiaci dozvedia zaujímavosti o jednotlivých jazykoch a krajinách. Popoludnie bude vyhradené pre učiteľov cudzích jazykov. Program podujatia bude zverejnený v druhej polovici septembra 2022 na: www.nivam.sk a https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_sk.

  1. Súťaž

Tričko Európsky deň jazykov 2023

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy vyhlasuje súťaž v tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2023, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2022. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Najinovatívnejšie podujatie k Európskemu dňu jazykov 2022

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy realizuje súťaž pre všetkých organizátorov Európskeho dňa jazykov o  najinovatívnejšie podujatie roka. Hlasovanie je realizované od 20. septembra 2022 do 20. októbra 2022. Bližšie informácie sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

  1. Informačné materiály - Leták Európsky deň jazykov

Informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí v základných a stredných školách, námety pre učiteľov, materiály a súbory na stiahnutie, infografiky, jazykové hry a rôzne iniciatívy sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: http://edl.ecml.at/.

 

Príručka jazykových výziev

Príručka jazykových výziev v rôznych svetových jazykoch vrátane slovenského je dostupná na webovom sídle ECML i ako aplikácia. Výzvy a kvízy obsiahnuté v aplikácii povzbudzujú žiakov, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie alebo získanie ďalších informácií o jazyku mimo kontextu triedy. Môžu súťažiť s kamarátmi v dosahovaní výziev, identifikácii krajín a jazykov a plnení kvízov.

PDF formát: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

Aplikácia: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallengeapp/tabid/3225/Default.aspx

 

Cesta naprieč európskymi jazykmi

Brožúra Cesta naprieč európskymi jazykmi sprevádza Laru na ceste za poznaním rôznych jazykov, ktorými sa hovorí na celom kontinente. Ponúka pohľad na mnohé a rozmanité jazyky, zvyky a kultúry existujúce v Európe. Cieľom tejto brožúry je povzbudiť deti, aby si už od útleho veku uvedomovali a rozvíjali záujem o jazyky. Brožúra je k dispo-zícii vo viacerých jazykoch vrátane slovenského. Spolu s nahrávkami, nálepkami a in- formáciami pre učiteľa je dostupná na: https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky