Navigácia

Európsky deň jazykov 2020

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Bližšie informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí v základných a stredných školách, námety pre učiteľov, materiály a súbory na stiahnutie sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML): http://edl.ecml.at/

Prehľad rôznych aktivít a podujatí k Európskemu dňu jazykov 2020, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike a v iných krajinách, sa nachádza na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy. Organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle ECML: 

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx

 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2020 dávame do pozornosti nasledujúce aktivity:

  1. Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy vyhlasuje súťaž Tričko Európskeho dňa jazykov 2021, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2020. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na: 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

  1. Štátny pedagogický ústav pripravil slovenskú verziu Príručky jazykových výziev, ktorej autorom je ECML. 51 výziev obsiahnutých v tejto príručke povzbudzuje žiakov k tomu, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie si jazyka alebo sa naučili viac o jazyku mimo kontextu triedy. Príručka jazykových výziev v rôznych svetových jazykoch je dostupná na webovom sídle ECML, v dohľadnej dobe bude dostupná i ako aplikácia:  

https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx

  1. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav v spolupráci s partnermi z jazykových inštitútov pripravujú súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole. Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia a žiaci základných a stredných škôl do 30. októbra 2020. Podrobnosti o súťaži budú zverejnené začiatkom septembra 2020 na:

https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_sk a www.statpedu.sk.

  1. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav v spolupráci s partnermi z jazykových inštitútov pripravujú Európsky deň jazykov 2020 on-line. V dňoch 7. – 9. októbra 2020 sa budú môcť školy zapojiť do rôznych on-line interaktívnych seminárov. V dopoludňajších hodinách sa žiaci dozvedia zaujímavosti o jednotlivých jazykoch a krajinách vrátane krátkych ukážok jazyka. Popoludnie bude vyhradené pre učiteľov cudzích jazykov. Program jednotlivých dní bude zverejnený koncom septembra 2020 na:

https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_sk a www.statpedu.sk.

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky