Európsky deň jazykov 2020 na našej škole a Európsky deň jazykov online

  • Dátum: 26.08.2020

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2020 pripravuje Európska komisia a Štátny pedagogický ústav Bratislava, v spolupráci s partnermi z jazykových inštitútov, dve zaujímavé aktivity:

- Súťaž „Európsky deň jazykov 2020 na našej škole “

Chystáte sa zorganizovať oslavu Európskeho dňa jazykov na Vašej škole? Nezabudnite svoje aktivity natočiť alebo nafotiť a poslať nám ich spolu s krátkym opisom (max. 1 A4)  do 30. októbra. Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia a žiaci základných škôl (1. kategória) a stredných škôl (2. kategória). Traja ocenení v každej kategórii získajú poukaz na nákup cudzojazyčnej literatúry (v hodnote 400, 300 a 200 eur). Podrobnosti o súťaži uverejníme začiatkom septembra na stránkach:

https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_sk a www.statpedu.sk.

- Európsky deň jazykov online

V dňoch 7. – 9. októbra 2020 sa budete môcť zapojiť do jazykových hodín a interaktívnych seminárov online. V dopoludňajších hodinách sa žiaci dozvedia zaujímavosti o jednotlivých jazykoch a krajinách vrátane krátkych ukážok jazyka. Popoludnie bude vyhradené pre učiteľov cudzích jazykov. Program jednotlivých dní uverejníme koncom septembra na stránkach:

https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_sk a www.statpedu.sk.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každý  rok 26. septembra už od roku 2001.

Bližšie informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí na základných a stredných školách, námety pre učiteľov sú k dispozícii v niekoľkých národných jazykoch vrátane slovenského jazyka na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy:

https://edl.ecml.at/Home/test-home/tabid/3168/language/sk-SK/Default.aspx

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku