Európsky deň jazykov 2019

04.09.2019

      Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.
     Bližšie informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí na základných a stredných školách, námety pre učiteľov sú k dispozícii v niekoľkých národných jazykoch vrátane slovenského jazyka na webovom sídle  Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy:
https://edl.ecml.at/Home/test-home/tabid/3168/language/sk-SK/Default.aspx
     Prehľad rôznych aktivít a podujatí k Európskemu dňu jazykov 2019, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike a v iných krajinách, nájdete na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy:  https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx

 

Kontakt:

Národná koordinátorka

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku