Navigácia

Európsky deň jazykov 2018

      Každoročne 26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.
      Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa ďalších rečí, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.
     Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.   Bližšie informácie, rady pre organizátorov podujatí na základných a stredných školách, námety pre učiteľov sú k dispozícii v niekoľkých národných jazykoch, vrátane slovenského jazyka na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky, inštitúcie Rady Európy: https://edl.ecml.at/Home/test-home/tabid/3168/language/sk-SK/Default.aspx.
     Organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky, ktoré poskytuje prehľad rôznych aktivít k Európskemu dňu jazykov z celého sveta: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx.
      Európske centrum pre moderné jazyky zároveň vyhlasuje súťaž Tričko Európskeho dňa jazykov 2019, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2018. Bližšie informácie o možnostiach zapojenia sa do súťaže sú dostupné na stránke https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/sk-SK/Default.aspx.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky