Európski ministri pre výskum schválili opatrenia na podporu mladých vedcov

29.11.2016
     Zlepšenie možností získania grantov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej dráhy, ako aj vytvorenie lepších podmienok pre profesijný i osobný život. To všetko by malo priniesť začínajúcim a mladým vedcom schválenie záverov Rady pre konkurencieschopnosť (časť výskum) o opatreniach na podporu začínajúcich výskumných pracovníkov. Ministri členských štátov EÚ ich podporili na dnešnom zasadnutí Rady v Bruseli, ktorému predsedal minister školstva Peter Plavčan.
     Slovensku sa tak podarilo presadiť jeden zo základných cieľov v rámci témy podpora talentu, ktorá bola patrila medzi hlavné témy celého predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Závery Rady do významnej miery vychádzali z Bratislavskej deklarácie mladých výskumníkov, na ktorej spolupracovali aj viacerí mladí vedci z celej EÚ.
     „Prijaté závery Rady obsahujú odporúčania a návrhy opatrení na národnej aj európskej úrovni pre vytvorenie priaznivého prostredia pre novú generácie mladých vedcov. Chcem sa súčasne poďakovať zástupcom Európskej komisie, najmä komisárovi Carlosovi Moedasovi a generálnemu riaditeľovi Robertovi-Janovi Smitsovi, ktorí stáli pri zrode spolupráce s mladými vedcami a podporovali ju do dnešného dňa,“ uviedol po skončení zasadnutia minister Peter Plavčan.
     Ministri okrem toho diskutovali aj o ďalších možnostiach zlepšovania medzinárodnej spolupráce EU s tretími krajinami  formou implementácie Stratégie Európskej komisie pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku