Európske univerzity - Výzva 2023

Európska komisia spúšťa už štvrtú výzvu pre Aliancie Európskych univerzít v programe Erasmus+ s rozpočtom 384 miliónov eur.

logo Erasmus+

Európske univerzity sú iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je nastaviť hlbokú medzi-inštitucionálnu spoluprácu vysokých škôl v celej Európskej únii. Študenti môžu získať akademický titul kombinovaním štúdií vo viacerých krajinách a prispieť tak ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete. Práca Európskych univerzít je zameraná na inštitúcie zaoberajúce sa vysokoškolským vzdelávaním v oblasti výskumu, inovácií a služieb spoločnosti. Tieto inštitúcie majú rôzne modely systémovej, štrukturálnej a udržateľnej nadnárodnej spolupráce, ktorá posilňuje kvalitu a výkonnosť vysokoškolského vzdelávania v celej Európe v prospech študentov a zamestnancov a zároveň podporuje demokratické hodnoty. Výzva 2023 stavia na úspechu troch výziev z rokov 2019, 2020 a 2022, ktoré v súčasnosti podporujú 44 aliancií združujúcich 340 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej Európy. Cieľom Výzvy 2023 je podporiť 60 aliancií do polovice roku 2024 spolupracujúcich s viac ako 500 európskymi inštitúciami.

Výzva 2023 prináša dve novinky:

- výzva 2023 pre Európske univerzity je otvorená aj pre inštitúcie zo všetkých krajín západného Balkánu;

- udeľovanie značky Známka excelentnosti: bude udelená žiadostiam ohodnoteným ako vysoko kvalitné, avšak nebude možné ich financovanie v rámci programu Erasmus+ z dôvodu nedostatočného rozpočtu. Táto Známka excelentnosti je značkou, ktorá slúži ako pomoc pri hľadaní náhradného financovania na vnútroštátnej úrovni.

Výzva 2023 je štruktúrovaná na základe dvoch tém:

1. Zintenzívnenie predchádzajúcej úzkej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce

Táto téma poskytne podporu už existujúcim alianciám pre inštitucionálnu nadnárodnú spoluprácu zameriavajúcu sa hlavne, ale nielen, na aliancie Európskych univerzít vybraných vo výzve 2020. Cieľom je stavať na doteraz dosiahnutej inštitucionálnej spolupráci a ďalej prehlbovať, zintenzívňovať a rozširovať efektivitu tejto spolupráce, s cieľom napredovať smerom k dlhodobej vízii Európskych univerzít. Nové vysokoškolské inštitúcie majú možnosť pripojiť sa k už existujúcim iniciatívam ako plnohodnotní partneri.

2. Rozvoj novej úzkej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce

Táto téma výzvy poskytne podporu žiadateľom, ktorí chcú nadviazať novú inštitucionálnu nadnárodnú spoluprácu v novej iniciatíve Európskych univerzít. Podať žiadosť k výzve 2023 je možné na stránkach financovania a výberových konaní Európskej únie do 31. januára 2023: www.ec.europa.eu.

Tí, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o podávaní žiadostí, sa môžu zúčastniť informačného stretnutia 15. novembra 2022 na stránkach www.eacea.ec.europa.eu. Ďalšie informácie o iniciatíve Európske univerzity sú zverejnené na www.education.ec.europa.eu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky