Európska konferencia o predškolskom vzdelávaní v Bratislave

08.04.2008

     Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) pripravil európsku konferenciu „Výchova a vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti", ktorá sa bude konať od 9. do 12. apríla 2008 v Bratislave. Podujatie, nad ktorým prebral záštitu aj podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, sa začne vo štvrtok 10. 4. 2008 tlačovou konferenciou v kongresovej sále Miestneho úradu Ružinov, Mierová ul., Bratislava, o 9.00 hod.
    
Nosnou témou konferencie je súčasnosť a perspektíva predškolského vzdelávania v Slovenskej republike a Európskej únie. Približne 200 účastníkov, z toho 50 zahraničných hostí z 13 krajín EÚ, bude prezentovať kvalitu vzdelávania od útleho veku v jednotlivých krajinách.

Sprievodnými podujatiami konferencie sú:
- vernisáž celoslovenskej výtvarnej tvorivosti detí z materských škôl pod názvom „Dúhový kolotoč",  9. 4. 2008 o 19.00 hod. v Metodicko-pedagogickom centre, Tomášikova, Bratislava,
- slávnostný galavečer spojený s oceňovaním osobností v predškolskom vzdelávaní v SR 10. 4. 2008 o 18.00 hod. v hoteli Holiday Inn v Bratislave (vstup len na pozvánky),
- výstava k 60. výročiu založenia Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP vo vestibule MsÚ Ružinov.

Bratislava 8. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku