Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie ponúk pod názvom „ Expertná hodnotiaca sieť ESF“

10.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie ponúk pod názvom „ Expertná hodnotiaca sieť ESF“. Bližšie informácie a podmienky sú dostupné na nasledujúcej internetovej stránke: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=247&furtherCalls=yes

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku