Navigácia
Skočiť na obsah

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania je nezávislé, samosprávne európske združenie, pôsobiace ako platforma pre spoluprácu v oblasti špeciálneho vzdelávania. Združuje členské štáty Európskej únie, Island, Švajčiarsko a Nórsko. Je riadená zástupcami členských krajín vymenovanými ministrom/ministerkou školstva.

Činnosť Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania je zameraná na rozvíjanie a zlepšovanie kvality vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane celoživotného vzdelávania tejto kategórie osôb. Prostredníctvom sústreďovania, spracúvania a rozširovania informácií v danej oblasti poskytuje členským krajinám výmenu skúseností, odborných poznatkov a príkladov dobrej praxe. Podrobné informácie, materiály, publikácie v elektronickej forme, jej aktivitách a internetové odkazy, ktoré Agentúra a jej členské krajiny zverejňujú v kontexte s jej zameraním, sa nachádzajú na adrese www.european-agency.org.

Slovenská republika je členom tejto Agentúry od roku 2012 na základe uznesenia vlády SR č. 682 z 2. novembra 2011, doplnenom uznesením vlády SR č. 480 z 19. septembra 2012.

https://www.european-agency.org/news/promoting-an-inclusive-climate-in-slovakian-schools

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky