Europe Goes Local – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

  • Dátum: 23.04.2018
       V dňoch 20. a 21. apríla 2018 sa v Senci uskutočnila tretia, posledná fáza pilotného vzdelávania v rámci medzinárodného projektu Europe Goes Local (EGL) – Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv. Vyvrcholením bola Slovensko - česká konferencia, ktorou sa uzatvorilo bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou z Nitry, Zbyňova, Rabče, Handlovej, Štúrova, Heľpy, Banskej Bystrice, Hažlína, Košíc a Zvolena.
     Na konferenciu prijali pozvanie zástupcovia viacerých samospráv, starostovia a primátori. Súčasťou bola panelová diskusia na tému: „Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv“ so zástupcami ZMOS, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, zástupcom mladých ľudí, účastníkom EGL vzdelávania a výskumníkom v oblasti politiky na národnej úrovni z Českej republiky.
     Nechýbali ani workshopy na témy ako „Nové trendy v komunikácii s mládežou“, „YOUTH WIKI“, „Trenčiansky samosprávny kraj otvorený spolupráci“, „Práca so skupinami znevýhodnených mladých ľudí“ či „Ako spojiť študenta s lokálnym politikom do tímu“. To všetko pod záštitou odborníkov v daných témach, ako Braňo Frk, Jana Miháliková, Viera Hincová, Michael Murad, a za Trenčiansky samosprávny podpredseda TSK Jozef Božik a Silvia Štefániková.
     Medzinárodný projekt Europe Goes Local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH a Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami.
     Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich kvality života a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy môžu prispieť k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi, napr. praktickou podporou, vytvorením štruktúry a systému práce s mládežou a samotným vykonávaním práce s mládežou.
     Vzdelávanie lokálnych tímov na Slovensku prispelo k podpore uznania práce s mládežou, k mapovaniu potrieb mladých ľudí, k realizácii práce s mládežou a k zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku.
     Projekt spolupráce bol spustený v júli 2016. Vzdelávanie EGL bude pre lokálne tímy na Slovensku prebiehať do roku 2019 a to naďalej pod záštitou Národnej agentúry Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu so sídlom v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku