Eurokomisárka Corina Cretu na pôde SAV

  • Dátum: 27.03.2015
     Prednášku o projektoch výskumu a vedy na pôde Slovenskej akadémie vied si počas pracovnej návštevy SR 26. marca 2015 vypočula európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu. Počas prehliadky nových vedeckých parkov ju sprevádzala delegácia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, splnomocnenec Vlády SR pre vedu a výskum Jaromír Pastorek a predseda SAV Pavol Šajgalík.
     Predstavitelia akadémie eurokomisárke najprv odprezentovali projekty Bioscience, Biotherapy (spoločný projekt Ústavu zoológie a Virologického ústavu SAV), projekt Biomedicínskeho parku SAV a napokon aj Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Po prezentáciách nasledovala prehliadka spomínaných výskumných pavilónov.
     „S pani eurokomisárkou sme sa rozprávali o dočerpávaní finančných prostriedkov z tohto programového obdobia a zároveň aj o tom, ako čo najlepšie naštartovať to nasledujúce. Ocenila, že sa SAV darí prepájať vedu so súkromným sektorom prostredníctvom svojich úspešných projektov,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler.
     Vzácnej návšteve sa potešili aj prítomní vedci na čele s predsedom Pavlom Šajgalíkom: „Návštevu európskej komisárky Coriny Cretu považujem za veľmi významnú aj vzhľadom na to, že štrukturálne fondy pomohli posunúť infraštruktúru a prístrojové vybavenie SAV bližšie k európskemu výskumnému priestoru.“
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku