Eurofondy znamenali pre košickú UPJŠ technologický skok

  • Dátum: 19.06.2014
     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach využila všetky príležitosti na čerpanie podpory z eurofondov pri realizácii projektov operačného programu Výskum a vývoj. Tieto sa od roku 2008 týkali rozsiahlych rekonštrukcií budov, investícií do technickej infraštruktúry, výstavby univerzitnej knižnice, až po zriadenie špičkových centier excelentnosti v mnohých oblastiach.
     Univerzita získala prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ nenávratné finančné príspevky vo výške 43,6 mil. eur. Podľa rektora UPJŠ to boli najmä projekty rekonštrukcií, ktoré následne zmodernizovali vzdelávací proces a výskum. ,,Univerzita sa neuveriteľným spôsobom dostala na vyššiu úroveň vo výučbovom procese. Prežil som tu celý život ako študent a zamestnanec a tento technologický skok nás kvalitatívne posunul ďaleko dopredu,“ zhodnotil Ladislav Mirossay.
     Spomedzi 17 výskumných projektov najviac vyzdvihuje tie, ktoré sú z oblasti biológie a biomedicíny, a môžu znamenať veľa aj pre prax. Ide  o sieť excelentných pracovísk pre onkológiu či projekt NanoBioSens, na ktorý získali 700-tisíc eur. Vedecký tím sa zaoberal vývojom biosenzorov, ktoré sú na báze nanočastíc striebra a zlata. ,,Prvá časť projektu je zameraná na životné prostredie a tieto nanosenzory môžu snímať koncentrácie škodlivín v životnom prostredí, napríklad pesticídy. V biológii a v prírodných vedách sa dajú podobné senzory využiť aj v príprave sond, ktoré môžu merať stopové koncentrácie liečiv v organizme, konkrétne na bunkovej úrovni. Snažíme sa tento výskum priblížiť praxi,“ doplnil Mirossay.
     Ďalších 10,2 mil. eur získala košická univerzita v operačnom programe Vzdelávanie, ktoré sa podpísali pod modernizáciu vzdelávacieho procesu, ale aj vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku