Eurofondy pomohli vstupu do Európskeho výskumného priestoru

  • Dátum: 20.05.2014
     Implantáty šité na mieru a výskum získavania a spracovania zemských zdrojov patria medzi najvýraznejšie úspechy Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Vďaka 31 projektom, na ktoré získala od Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ financie vo výške 58,7 mil. eur, sa zaradila do Európskeho výskumného priestoru.
     Atraktivita a zviditeľnenie. Toto sú podľa rektora Antona Čižmára dva najväčšie a najdôležitejšie prínosy eurofondov programového obdobia 2007-2013. Univerzita ich využila aj na obnovu technickej infraštruktúry a dnes sa môže pýšiť ojedinelým vzdelávaním pomocou modernej streamingovej technológie. ,,Vďaka modernej videokonferenčnej miestnosti sme sa dostali do akademickej špičky. V súčasnosti máme v rámci severoamerických štátov napojenie na viac ako 200 univerzít,“ uviedol rektor.
     Keďže TUKE je v mnohých odboroch jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania na východe Slovenska,  18 projektov bolo zameraných na prenos poznatkov do praxe. Ich výsledky sú už dnes využiteľné nielen v automobilovom priemysle, ale aj v priemysle bielej techniky a v medicíne.  Príkladom je laboratórium počítačovej tomografie, ktoré je vybavené špičkovým zariadením. ,,Počítačová tomografia je diagnostický systém, ktorý pracuje podobne ako röntgenový systém - je to vlastne zisťovanie vnútorných chýb materiálu alebo súčiastok bez toho, aby sme deštruovali či už súčiastku alebo zariadenie. V súčasnosti máme zrealizovaných 13 implantátov z titánu, ktoré nahradzujú niektoré časti ľudského tela a boli vyvinuté aj vďaka tomuto zariadeniu,“ vysvetľuje rektor.
     Šesť unikátnych riešení dosiahol univerzitný tím v oblasti výskumu získavania a spracovania surovín zo zemských zdrojov. Slovensko je relatívne bohaté na nerastné suroviny, či už je to magnezit, vápenec alebo mastenec. Budúcnosť fakúlt v novom programovom období vidí rektor práve v transfere technológií do praxe.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku