Eurodesk Slovensko: ako pomáhať iným a popri tom pracovať na sebe

  • Dátum: 21.04.2016
     Má len 18 rokov a už 5 rokov sa venuje práci s ľuďmi so znevýhodnením v Nadácii krajina Harmónie. Žilinčanka Dana Drončovská patrí medzi inšpiratívnych mladých ľudí, ktorí svojou aktivitou pomáhajú posúvať dopredu nielen seba, ale aj ľudí vo svojom okolí.
     „Pred pár rokmi som bola tiché a zakríknuté dievča. Práve dobrovoľnícka činnosť mi otvorila nové možnosti a dodala viac sebavedomia a odvahy riešiť jednoduchšie či zložitejšie životné situácie,“ opisuje pozitíva dobrovoľníctva študentka Dana Drončovská.
     Za jednu z najvýraznejších dobrovoľníckych skúseností považuje účasť na outdoorovom projekte v Londýne, kde spolu s ostatnými dobrovoľníkmi vytvárali aktivity pre mladých ľudí s postihnutím. Práve tu získala Dana inú perspektívu pohľadu na prácu s handicapovanými, zdokonalila sa v angličtine a získala množstvo nezabudnuteľných zážitkov.
     Dobrovoľníctvo a zahraničné stáže využíva v súčasnosti množstvo mladých ľudí, zväčša ešte predtým, ako sa usadia v stabilnejšom pracovnom procese.
     „Zamestnávatelia v čoraz väčšej miere oceňujú práve takéto skúsenosti, a to najmä pri výbere absolventov. Mladí ľudia venujúci sa dobrovoľníctvu tak získavajú väčšie šance pri výberových procesoch, ako tí, ktorým takéto skúsenosti chýbajú,“ hovorí o význame dobrovoľníctva Veronika Rosputinská z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
     EURODESK je európska informačná sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a všetkých tých, ktorí sa mládeži venujú profesionálne. Sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo elektronickej žiadosti. Európsky informačný projekt EURODESK zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
     Viac o možnostiach pre mladých ľudí sa dozviete na www.eurodesk.sk.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=lE4DrVzKqk0&list=PL5C37F82C0D4B741D&index=21
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku