EÚ: Najrýchlejšie pribúda absolventov VŠ matematických, prírodovedných a technických smerov na Slovensku

14.02.2008

     Slovenská republika dosahuje najvyšší priemerný medziročný nárast absolventov matematických, prírodovedných a technických študijných odborov v rámci EÚ. Za obdobie rokov 2000 až 2005 to bolo v priemere 14,7 % za rok. Na úrovni celej EÚ bol pritom tento rast len 4,7 %.
     Vyplýva to z pravidelnej dvojročnej správy o pokroku pri dosahovaní cieľov Lisabonskej stratégie v oblasti vzdelávania do roku 2010, ktorú schválili ministri školstva krajín EÚ na dnešnom zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie a mládež. Slovenskú republiku tam zastupoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     Správa sa zameriava na päť základných ukazovateľov. Okrem rastu počtu absolventov matematických, prírodovedných a technických študijných odborov sa Slovensko umiestnilo na popredných priečkach aj v ďalších dvoch. Na treťom mieste sme skončili v ukazovateli predčasné ukončenie školy (6,4 %; priemer EÚ 15,3 %) a dosiahnutie stredoškolského vzdelania (91,5 %; priemer EÚ 77,8 %). V oboch prípadoch zaznamenali lepšie výsledky len Česko a Poľsko.
     Horšie sme obstáli v účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní (4,3 % oproti priemeru EÚ - 9,6 %, celkovo 22. miesto) a slabých výsledkoch v čítaní v kategórii 15-ročných (27,8 % oproti priemeru EÚ - 24,1 %, celkovo 23. miesto).
     Ministri taktiež schválili kľúčové posolstvá v oblasti vzdelávania a mládeže adresované jarnému zasadaniu Európskej rady. V diskusii sa venovali opatreniam členských štátov i Európskej únie v oblasti medzikultúrneho dialógu v politike mládeže. Ján Mikolaj tu podčiarkol posilňovanie rozvoja občianskych kompetencií našich žiakov prostredníctvom projektov na podporu žiackych školských rád a význam výchovy k ľudským právam. Svojich kolegov okrem toho informoval aj o pripravovanej legislatíve v oblasti vzdelávania na Slovensku.

Bratislava 14. februára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku