Navigácia

ESFRI - Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach

Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures) začalo pôsobiť v apríli 2002. ESFRI združuje zástupcov z 27 členských štátov EÚ, menovaní ministrami zodpovednými za výskum a zástupcu Európskej Komisie. Krajiny pridružené do rámcového programu pre výskum boli vyzvané sa pripojiť v roku 2004. Úlohou ESFRI je podporiť súdržný prístup k tvorbe politiky o výskumných infraštruktúrach v Európe a konať ako inkubátor pre medzinárodné rokovania o konkrétnych iniciatívach. Fórum ESFRI pripravilo Európsky orientačný plán výskumných infraštruktúr celoeurópskeho záujmu (ESFRI roadmap – infraštruktúrna mapa). ESFRI roadmap a v ňom celkom 48 výskumných infraštruktúr rozčlenených podľa prioritných oblastí vytvárajú strategický nástroj na rozvoj vedeckej integrácie Európy a posilňuje ich medzinárodný dosah. Konkurencieschopnými a otvorenými prístupmi k vysokokvalitným výskumným infraštruktúram sú podporené referenčné body kvality činnosti európskych vedcov a priťahuje najlepších výskumných pracovníkov z celého sveta. ESFRI roadmap je určené na udržanie hybnosti, pri realizácii najprestížnejších projektov na skonštruovanej Európskej výskumnej infraštruktúrnej mape v celom Európskom výskumnom priestore. Vymedzením vedeckých oblastí, ktoré sa stále upresňujú, EÚ vytvára koncepčný prístup v regionálnej politike členských štátov EÚ a ďalších štátov v oblasti rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.
Približne polovica výskumných infraštruktúr ESFRI roadmap sa nachádza vo svojej realizačnej fáze. Centrály väčšiny týchto infraštruktúr sa nachádzajú (alebo sa budú nachádzať) zväčša v 13 členských štátoch EÚ. Tieto zariadenia alebo zdroje sú však rozptýlené aj v mnohých krajinách mimo Európskej únie. Takmer všetky členské štáty EÚ sa zúčastňujú na budovaní a realizácii jedného alebo viacerých výskumných infraštruktúr ESFRI roadmap. Hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 – Únia inovácií – stanovila cieľ: členské štáty EÚ spolu s Európskou Komisiou v roku 2015 dokončia alebo zavedú do prevádzky 60 % prioritných výskumných infraštruktúr v rámci ESFRI roadmap. Po prehodnotení súčasných výskumných infraštruktúr bude aktualizovaná 2016 ESFRI roadmap predstavená začiatkom roku 2016.

bližšie informácie k ESFRI roadmap

ESFRI
veda a technika - ESFRI Roadmap
Aktuálne informácie ESFRI Roadmap

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky