Ergoterapiou bližšie k umeniu

  • Dátum: 28.07.2015
     Liečba prácou – ergoterapia sa dostáva čoraz viac do popredia ako alternatíva pri liečení rôznych chorôb.  Hlavným terapeutickým prostriedkom  je zmysluplná činnosť alebo zamestnanie ľudí najrôznejšieho veku a ľudí s rôznym druhom postihnutia - fyzického, zmyslového, psychického či  mentálneho. Práve výsledky práce, ktoré vznikli v ergoterapeutických dielňach, konkrétne tkáčskej, keramickej, košikárskej či stolárskej, budú dominovať na výstave v levočskom Múzeu špeciálneho školstva.
     „Výstava ponúkne zhmotnené inšpirácie, tvorivosť, precízny detail a trpezlivosť pretavené do ľudovo-umeleckých výrobkov zdravotne postihnutých autorov, prijímateľov Centra sociálnych služieb Zátišie v Osadnom,“ uvádza Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea.
     Centrum, predtým Domov sociálnych služieb, vzniklo v roku 1961. Kým vo svojich začiatkoch poskytovalo útočisko duševne postihnutým deťom, v súčasnosti poskytuje sociálnu službu tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. V Centre pracujú špeciálni pedagógovia, vychovávatelia, sociálni pracovníci i ergoterapeuti, ktorí zdravotne postihnutým poskytujú 24-hodinovú základnú a špeciálnu psychosociálnu či pracovnú rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, individuálnu i opatrovateľskú starostlivosť. V súčasnosti tieto služby využíva asi 65 zdravotne postihnutých ľudí vo veku od 4 do 40 rokov.
     Vernisáž výstavy s názvom Ergoterapiou bližšie k umeniu sa uskutoční 29. júla 2015 o 16.30 h. Návštevníci môžu výstavu obdivovať do 18. septembra 2015. Viac informácií o výstave a kontakt na múzeum nájdete na stránke múzea http://www.msslevoca.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku