Navigácia

Empatia Adriany Andrejkovej – Szekeressovej

     Nevšímavosť, netolerancia, neúprimnosť – týmto dôležitým problémom súčasnosti sa vo svojej tvorbe venuje Adriana Andrejková - Szekeressová. Svoje pocity a energiu vložila do drevených sôch, ktoré si budú môcť návštevníci pozrieť v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach do 15. júna 2015.
     „Na problémy súčasnej doby, akými sú nevšímavosť, netolerancia a neúprimnosť je liekom vzájomná komunikácia a empatia. Prajem si, aby energiu, ktorú som vložila do svojich drevených sôch, si návštevníci výstavy odniesli domov cez dotyky. Všetkých vystavených artefaktov je možné sa dotýkať a hapticky vnímať,“ponúkla svoj pohľad sochárka a výtvarné pedagogička Adriana Andrejková – Szekeressová.
     Tá sa venuje nielen umeleckej tvorbe a pedagogickej činnosti, ale pôsobí ako externá lektorka pre detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach, kde sa venuje učiteľom výtvarných predmetov.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky