EMBL

EMBL - European Molecular Biology Laboratory – Európske laboratóriá molekulárnej biológie
je jedna z popredných svetových výskumných inštitúcií. V Európe patrí k lídrom zaoberajúcim sa výskumom vo všetkých oblastiach vied o živej prírode. Jedná sa o neziskovú organizáciu, ktorej výskumné ústavy (Heidelberg – DE, Hinxton – UK, Grenoble – F, Hamburg – DE, Monterotondo – I) sú financované z verejných prostriedkov 21 členských štátov.
Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR v roku 2014 spolu s Maďarskom a Poľskom prijala v tejto prestížnej medzinárodnej organizácii perspektívne členstvo.
Výskum v EMBL v súčasnej dobe vykonáva približne 85 nezávislých skupín pokrývajúcich široké spektrum molekulárnej biológie. EMBL poskytuje svojím členom využívať unikátne vybavenie svojich laboratórií, financuje granty pre študentov doktorandského štúdia a pracuje na mnohých špeciálnych medzinárodných projektoch.
Jedným z najvýznamnejších projektov EMBL v súčasnosti patrí i projekt ELIXIR umiestnený pri Sangerovom inštitúte v Hinxtone. Tento špeciálny projekt bol zároveň začlenený do zoznamu veľkých výskumných infraštruktúr európskeho významu, ktoré sú súčasťou Európskeho strategického fóra výskumnej infraštruktúry (ESFRI).
 
Link: http://www.embl.org/index.php
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku