Elektronické testovanie žiakov

Popis služby: Služba umožňuje elektronické testovanie žiakov základných a stredných škôl.

Komu je služba určená: Občanom (žiakom).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na realizovanie elektronických testovaní žiakov.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá používať v digitálnej forme pomocou osobného počítača buď v škole, alebo v domácom prostredí.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia, žiaci sa do verejnej časti portálu dostanú iba na základe ich jedinečných prístupových údajov - mena a hesla, ktoré im pridelil NÚCEM.
  
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:https://www.etest-nucem.sk/student
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku