Egypt

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou Slovenskej repubiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu
(Káhira, 28. august 2016; platí od 9. febrára 2017; uzavretá na obdobie 5 rokov; platnosť bude automaticky predlžovaná na ďalšie 5-ročné obdobia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce v oblasti školstva a vedy na roky 2003-2006 medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu EAR
(Káhira, 11. 12. 2003; platí od 10. 1. 2004 do podpisu nového zmluvného dokumentu; English Version)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku