Edičný portál je oddnes prístupný pre školy aj verejnosť

02.07.2008

     Ministerstvo školstva SR dnes spustilo testovaciu prevádzku edičného portálu, prostredníctvom ktorého budú školy, učitelia a verejnosť informovaní o vyhlasovaných konkurzoch na učebnice, učebné texty, pracovné zošity a ďalšie didaktické pomôcky. MŠ SR poskytne informácie o zozname učebníc zaradených do edičného plánu a ich ukážky. Novinkou budú diskusie k jednotlivým učebniciam a možnosť výmeny skúseností pedagógov, ako aj žiakov a rodičov.
     Portál je prístupný na adrese https://edicnyportal.iedu.sk/. Školy majú po prihlásení napríklad možnosť vyjadriť sa v prieskume, ktorým sa zisťuje záujem o používanie navrhovaných šlabikárov v 1. ročníku ZŠ.

Bratislava 2. júla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku