Duševné vlastníctvo v školskom prostredí. Aké pravidlá musíme dodržiavať?

Vzdelávanie je tvorivá činnosť, pri ktorej vzniká množstvo originálnych diel, materiálov a pomôcok. Aké pravidlá musíme dodržiavať pri ich tvorbe a šírení? Inšpirujte sa praktickými návodmi a naučte žiakov využívať zdroje správne.

logo ŠPÚ

Človek je tvor tvorivý, a to sa ukazuje aj v školskom prostredí, kde často čerpáme zo zdrojov iných a sami nové zdroje a diela vytvárame. Platí to rovnako pre pedagógov, ale aj žiakov. Preto nie je pochýb, že otázka práv duševného vlastníctva do školského prostredia ako téma rozhodne patrí. Dôležitou a často nedoceňovanou súčasťou je aj význam autorského práva.

Ako pútavo priblížiť tému duševného vlastníctva v školskom prostredí a budovať v žiakoch rešpektujúci postoj k dielam a výtvorom iných?

Autori materiálov, ktoré vám ponúkame, zvolili cestu vlastného zážitku a konkrétnych príkladov z reálneho života ako napríklad príbeh vynálezcu slepeckého písma Louisa Brailla alebo spisovateľa Christophera Paoliniho. Cieľom úloh je ukázať žiakom, ako téma súvisí s ich vlastnou kreatívnou tvorbou a tým v nich vzbudiť potrebu ochrany nielen svojich vlastných tvorivých výsledkov, ale aj rešpekt voči výtvorom iných.

Medzi materiálmi nájdete praktické návody, zdroje a aktivity pre pedagógov, ktoré sú vhodné na uchopenie témy duševného vlastníctva a autorských práv na všetkých stupňoch vzdelávania.

Na príprave a overení obsahu jednotlivých dokumentoch sa podieľal Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v rámci pôsobenia expertnej skupiny Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní (IP in Education), v ktorej sú zastúpené všetky členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska. Podnetnými zdrojmi prispela aj Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a medzi materiálmi uvádzame aj ďalšie relevantné/prehľadné zdroje.

Veríme, že zaradenie ponúkaných materiálov do vzdelávacieho procesu prispeje k:

  • získaniu motivácie u žiakov na tvorbu a aj ochranu svojich tvorivých výsledkov a pochopenie potreby rešpektovania a používania výsledkov iných;
  • informovaniu žiakov o možnostiach využitia práv duševného vlastníctva pre ich budúce pracovné uplatnenie.
  • edukácii učiteľov o možnosti ochrany svojich tvorivých výsledkov a dodaniu istoty v správnom používaní zdrojov na vzdelávacie účely vo svojich triedach.

Všetky materiály spolu s aktivitami a metodickými pokynmi pre pedagógov nájdete na webe www.statpedu.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky