Dunajskostredskí gymnazisti kládli ministrovi školstva zvedavé otázky

26.06.2009

     O možnostiach štúdia na domácich vysokých školách i v zahraničí, výmenných pobytoch a školskej reforme diskutovali študenti Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede s podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom počas jeho dnešnej návštevy školy.

     V diskusii s gymnazistami poukázal Ján Mikolaj na rôzne študijné možnosti: „Dnes už máte možnosť študovať na celom svete, preto ak vám môžem poradiť, učte sa cudzie jazyky. Ich neznalosť je bariérou v ďalšom štúdiu,“ prehovoril k študentom.

     Po prehliadke školy sa minister stretol aj s pedagogickým zborom. Na stretnutí sa oboznámil s históriou školy a výsledkami žiakov v mnohých súťažiach. Svoje vedomosti a zručnosti si gymnazisti rozširujú aj vďaka účasti na predmetových olympiádach, korešpondenčných seminároch či v stredoškolskej odbornej činnosti. 

     Minister Ján Mikolaj povzbudil pedagógov, aby sa zapájali do projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a vysvetľoval zámer školskej reformy: „Zmyslom je, aby učiteľ učil to, čo považuje za vhodné,“ povedal. „Je teraz vytvorený taký priestor, že kto chce a má snahu, tak sa vie dostať k tým podporným činnostiam, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa pedagogická činnosť skvalitnila. Samozrejme, je to hlavne v učiteľoch,“ zdôraznil minister.

     Pedagógovia sa zaujímali aj o učebnice a zákon o pedagogických zamestnancoch. „Nový zákon by mal otvoriť dvere aj do vlastnej tvorivosti samotných učiteľov a tá musí byť ohodnotená,“ uviedol na záver minister školstva.

 

     Predchodcom dnešného Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede bola Jedenásťročná stredná škola založená v roku 1953. Postupne z nej vznikla Stredná všeobecnovzdelávacia škola a v roku 1969 bolo zriadené Gymnázium v Dunajskej Strede. V súčasnosti má škola 12 tried, z toho je osem tried s osemročným štúdiom, ktoré je zamerané na výučbu cudzích jazykov.

 

Fotogaléria

 

Dunajská Streda 26. jún 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku