Dúhový kolotoč prezradil, o čom deti snívajú

12.11.2018
     Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku s názvom Dúhový kolotoč sa už 12 rokov teší veľkému záujmu detí, učiteliek, ale aj rodičov a širokej verejnosti. Ukončenie aktuálneho ročníka súťaže dňa 6. 11. 2018 bolo spojené so slávnostným otvorením vernisáže v priestoroch radnice mesta Banská Bystrica a ocenením výtvarných prác.
     Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a organizovaním súťaže je poverené Metodicko-pedagogické centrum.
     Do celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč sa v tomto roku zapojilo 169 materských škôl z celého Slovenska 889 výtvarnými prácami. Téma 12. ročníka súťaže „O čom snívam?“ inšpirovala deti k fantazijnému zobrazeniu svojich snov a túžob rôznymi výtvarnými technikami.
      Odborná komisia vybrala na prehliadku 200 výtvarných prác, ktoré budú vystavené vo vestibule banskobystrickej radnice do štvrtka 15. novembra 2018.
     Vernisáže a slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili Jakub Gajdošík, viceprimátor mesta Banská Bystrica, Mária Rychnavská, riaditeľka odboru pre pedagogické činnosti Metodicko-pedagogického centra, Adriana Kvetková, riaditeľka regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici.
     V dvoch súťažných kategóriách bolo ocenených deväť výtvarných prác, dve práce získali špeciálne ocenenia.
 
Vyhodnotenie 12. ročníka súťaže Dúhový kolotoč

1.    kategória jednotlivcov:
a) podkategória – deti materských škôl
- Viktória Dvorščáková, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
- Vesna Cora Rohárik, MŠ Sládkovičova 62/6, Revúca
- Martin Vanko, MŠ Prof. Sáru 3, Banská Bystrica
- Sára Jakálová, MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
- Linda Ciesarová, ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
- Barbora Bahýlová, MŠ Kováčova 10, Starý Tekov
b) podkategória – deti materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- David Marko, Špeciálna MŠ, Ľudová 15, Košice
 
2.    kategória skupín:
- Materská škola, Štiavnická 11, Nitra
- Základná škola s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
 
Špeciálne ocenenia:
Cena primátora mesta Banská Bystrica
- Alžbeta Klinková, MŠ Buková 22, Banská Bystrica

Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica
- Hanka Hájeková, MŠ Družby 3, Banská Bystrica
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku