Dúhový kolotoč 2019 s témou Fíííha

26.06.2019

     Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč určená deťom z materských škôl sa teší veľkej pozornosti učiteliek, rodičov i širokej verejnosti. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie jednotlivcov a skupín aktuálneho 13. ročníka súťaže sa uskutočnilo 18. 6. 2019. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizovaním a zabezpečovaním súťaže je poverené Metodicko-pedagogické centrum a záštitu nad podujatím má primátor mesta Banská Bystrica.
     Téma 13. ročníka súťaže s názvom „Fíííha“ odráža obdobie detského údivu zo zatiaľ nepoznaného a snahu vyjadriť zážitky z objavovania autentickou výtvarnou formou. „Fíííha“ sa však vzťahuje aj na dospelých divákov, ktorí vždy neveriacky krútia hlavami a usmievajú sa, keď obdivujú spontánny a suverénny výtvarný prejav detí. Pre členov odbornej  komisie bolo náročné vybrať a oceniť najlepšie práce, lebo okrem výtvarného výrazu si pri výbere uvedomovali aj výchovno-DK2vzdelávacie procesy, ktoré viedli k daným výsledkom a úlohu učiteliek, ktoré v týchto procesoch zohrávajú.
     Obľúbenosť a jedinečnosť celoslovenskej súťaže potvrdzuje aj tohtoročná účasť súťažiacich. Celkovo sa do nej zapojilo 203 materských škôl a odborná komisia posudzovala 969 prác. V Cikkerovej sále banskobystrickej radnice bolo vystavených 155 prác a slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili pozvané deti, ich rodičia, učiteľky materských škôl a ďalší pozvaní hostia. Deti prevzali ceny z rúk Jakuba Gajdošíka, viceprimátora mesta Banská Bystrica, Dariny Výbohovej, riaditeľky sekcie profesijného rozvoja z GR MPC Bratislava a Adriany Kvetkovej, riaditeľky RP MPC v Banskej Bystrici.

Ocenené práce 13. ročníka súťaže Dúhový kolotoč
Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl
- Marcus Minár, Základná škola s materskou školou J.Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
- Hanka Balušíková, Základná škola s materskou školou, Papradno 312, Papradno
- Anna Fiľová, Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
- Veronika Lukáčová, Materská škola, Azovská 1, Košice
- Sofia Grossová, Materská škola, Nábr. Sv. Cyrila 360/28, Prievidza
- Jasmine Pakanová, Materská škola, CII 72, Dubnica nad Váhom
 
DK3Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- Natália Maníková, Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava
 
Kategória – skupinová práca
- Katolícka materská škola, Ormisova 585/15, Revúca
- Základná škola s materskou školou, Ul. Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
 
Cena primátora mesta Banská Bystrica
- Matilda Ďaďová, Materská škola, Tr. SNP 77, Banská Bystrica
 
Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica
- Nina Machavová, Materská škola Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku