Druhý slovenský satelit na ceste „ku hviezdam“

  • Foto: TASR
  • Dátum: 01.02.2021

GRBAlpha bude v poradí druhým slovenským satelitom, ktorý sa dostane na obežnú dráhu Zeme. Satelit je významný najmä kvôli svojmu vedeckého prínosu - detekcii gama zábleskov.

ilustračná foto

Satelit GRBAlpha je medzinárodným vedeckým projektom, na ktorom sa okrem Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti Spacemanic podieľali tiež maďarskí a japonskí partneri. Projekt nanosatelitu (CubeSat kategórie 1U) vyhral v roku 2019 na Medzinárodnom astronautickom kongrese vo Washington D.C. v súťaži o vypustenie satelitu vyhlásenej Medzinárodnou astronautickou federáciou v spolupráci s ruskou firmou GK Launch Services druhé miesto a zníženie nákladov na vypustenie - štart.

Satelit sa v posledných mesiacoch podrobil environmentálnym testom a minulý týždeň bol doručený do Moskvy, kde bude integrovaný jeho zhotoviteľmi do vypúšťacieho kontajnera. Následne spoločnosť GK Launch Services zabezpečí jeho vypustenie na obežnú dráhu Zeme z kozmodrómu v Bajkonure. Vynesenie satelitu na orbitu je naplánované v apríli 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si je vedomé narastajúcej dôležitosti témy „vesmíru“ v globálnom meradle a tým aj významu podpory vesmírnych aktivít na Slovensku. V tejto súvislosti podporí projekt GRBAlpha a uhradí cestovné náklady pre členov integračného tímu zhotoviteľov GRBAlpha.

V rámci projektu ďalšieho slovenského satelitu sa vytvorilo medzinárodné partnerstvo akademickej a podnikateľskej sféry, čo je nevyhnutným predpokladom na ceste krajiny k vytvoreniu úspešného „space sektora“.

Projekt predstavuje komplexnú technológiu od navrhnutia, skonštruovania, vypustenia do vesmíru, riadenia a následného spracovania jedinečných vedeckých dát satelitu.

Tento projekt má zároveň významný popularizačný aspekt doma i v zahraničí.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku